Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Nông Sản Ngày 04/02/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt nam

Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn Ngày 04/02/2022

I . Ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn (Inter-month):

1. Dầu đậu tương (ZLE):

2. Đậu tương (ZSE):

3. Khô đậu tương (ZME):

II.  quỹ ban đầu theo từng kỳ hạn:

1. Dầu đậu tương (ZLE): 

2. Đậu tương (ZSE):

3. Khô đậu tương (ZME):

Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 04/02/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 55/QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 03/02/2022.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
02471099247
DMCA.com Protection Status