Thông Báo Đào Tạo Khách Hàng Đang Giao Dịch

[03.08.2021 THÔNG BÁO ĐÀO TẠO KHÁCH HÀNG ĐANG GIAO DỊCH] 

Thời gian: 19h00, ngày 03/08/2021 (Hôm nay)

Hình thức đào tạo: Online qua link Zoom được thông báo trước giờ đào tạo.

Chủ trì buổi đào tạo: (Ông) Lương Tuấn Vũ – Tổng Giám Đốc Công ty CP GD HH Gia Cát Lợi.

Thành phần tham dự: Nhà đầu tư đang giao dịch tại Gia Cát Lợi.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
error: Alert: Content is protected !!