Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 05/2024 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 05/2024 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPK24 Dầu ít lưu huỳnh 5/24 8/5/2024 Trước 21:00 ngày 06/05/2024
2 TRUK24 Cao su RSS3 5/24 27/05/2024 Trước 15:00 ngày 09/05/2024
3 NQMM24 Dầu WTI mini 6/24 16/05/2024 Trước 21:00 ngày 14/05/2024
4 MCLEM24 Dầu WTI micro 6/24 16/05/2024 Trước 21:00 ngày 14/05/2024
5 MPOM24 Dầu cọ thô 6/24 31/05/2024 Trước 15:00 ngày 15/05/2024
6 ZFTM24 Cao su TSR20 6/24 31/05/2024 Trước 15:00 ngày 15/05/2024
7 FEFK24 Quặng sắt 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 15/05/2024
8 CLEM24 Dầu WTI 6/24 17/05/2024 Trước 21:00 ngày 16/05/2024
9 NQGM24 Khí tự nhiên mini 6/24 24/05/2024 Trước 21:00 ngày 22/05/2024
10 NGEM24 Khí tự nhiên 6/24 27/05/2024 Trước 21:00 ngày 23/05/2024
11 SSRK24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
12 SSCK24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
13 LHCK24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
14 ALIM24 Nhôm COMEX 06/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 QPK24 Dầu ít lưu huỳnh 5/24 10/5/2024 Trước 21:00 ngày 08/05/2024
2 TRUK24 Cao su RSS3 5/24 27/05/2024 Trước 15:00 ngày 09/05/2024
3 ZWAK24 Lúa mỳ 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
4 KWEK24 Lúa mỳ Kansas 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
5 ZCEK24 Ngô 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
6 ZLEK24 Dầu đậu tương 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
7 ZMEK24 Khô đậu tương 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
8 ZREK24 Gạo thô 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
9 ZSEK24 Đậu tương 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
10 ZFTM24 Cao su TSR20 6/24 31/05/2024 Trước 15:00 ngày 15/05/2024
11 FEFK24 Quặng sắt 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 15/05/2024
12 KCEK24 Cà phê Arabica 5/24 20/05/2024 Trước 21:00 ngày 16/05/2024
13 NQMM24 Dầu WTI mini 6/24 20/05/2024 Trước 21:00 ngày 16/05/2024
14 MCLEM24 Dầu WTI micro 6/24 20/05/2024 Trước 21:00 ngày 16/05/2024
15 CLEM24 Dầu WTI 6/24 21/05/2024 Trước 21:00 ngày 17/05/2024
16 ALIM24 Nhôm COMEX 06/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
17 SSRK24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
18 SSCK24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
19 LHCK24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
20 NQGM24 Khí tự nhiên mini 6/24 28/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 1163/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/12/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!