Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 06/2023 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 06/2023 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 LRCN23 Cà phê Robusta 07/2023 27/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
2 MQIN23 Bạc mini 07/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
3 MQCN23 Đồng mini 07/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
4 MHGN23 Đồng micro 07/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
5 BMQ23 Dầu Brent mini 08/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
6 RBEN23 Xăng RBOB 07/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
7 QOQ23 Dầu Brent 08/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 27/06/2023
8 XBN23 Đậu tương mini 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
9 ZREN23 Gạo thô 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
10 XWN23 Lúa mỳ mini 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
11 KWEN23 Lúa mỳ Kansas 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
12 XCN23 Ngô mini 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
13 MPON23 Dầu cọ thô 07/2023 30/06/2023 Trước 15:00 ngày 28/06/2023
14 SBEN23 Đường 11 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
15 SIEN23 Bạc 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
16 SILN23 Bạc micro 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
17 CPEN23 Đồng 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
18 PLEN23 Bạch kim 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
19 ZLEN23 Dầu đậu tương 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 29/06/2023
20 ZSEN23 Đậu tương 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 29/06/2023
21 ZMEN23 Khô đậu tương 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 29/06/2023
22 ZWAN23 Lúa mỳ 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 29/06/2023
23 ZCEN23 Ngô 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 29/06/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 LRCN23 Cà phê Robusta 07/2023 25/07/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
2 SIEM23 Bạc 06/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
3 MQIN23 Bạc mini 07/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
4 SILM23 Bạc micro 06/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
5 CPEM23 Đồng 06/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
6 MQCN23 Đồng mini 07/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
7 MHGN23 Đồng micro 07/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
8 PLEM23 Bạch kim 06/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
9 NGEN23 Khí tự nhiên 07/2023 28/06/2023 Trước 21:00 ngày 26/06/2023
10 XBN23 Đậu tương mini 07/2023 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
11 XWN23 Lúa mỳ mini 07/2023 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
12 XCN23 Ngô mini 07/2023 14/07/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
13 SBEN23 Đường 11 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
14 QOQ23 Dầu Brent 08/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
15 BMQ23 Dầu Brent mini 08/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
16 RBEN23 Xăng RBOB 07/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 28/06/2023
17 SNDD10N23 Thiếc LME 10/07/23 06/07/2023 Trước 21:00 ngày 29/06/2023
18 SNDD13N23 Thiếc LME 13/07/23 11/07/2023 Trước 21:00 ngày 04/07/2023
19 SNDD14N23 Thiếc LME 14/07/23 12/07/2023 Trước 21:00 ngày 05/07/2023
20 SNDD17N23 Thiếc LME 17/07/23 13/07/2023 Trước 21:00 ngày 06/07/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/12/2022.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!