Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 09/2023 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 09/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPU23 Dầu ít lưu huỳnh 09/23 08/09/2023 Trước 21:00 ngày 06/09/2023
2 TRUU23 Cao su RSS3 09/23 25/09/2023 Trước 15:00 ngày 07/09/2023
3 ZFTV23 Cao su TSR20 10/23 29/09/2023 Trước 15:00 ngày 13/09/2023
4 QWV23 Đường trắng 10/23 15/09/2023 Trước 21:00 ngày 13/09/2023
5 FEFU23 Quặng sắt 09/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 13/09/2023
6 NQMV23 Dầu WTI Mini 10/23 15/09/2023 Trước 21:00 ngày 13/09/2023
7 MCLEV23 Dầu WTI micro 10/23 15/09/2023 Trước 21:00 ngày 13/09/2023
8 CLEV23 Dầu WTI 10/23 18/09/2023 Trước 21:00 ngày 15/09/2023
9 NQGV23 Khí tự nhiên mini 10/23 22/09/2023 Trước 21:00 ngày 20/09/2023
10 CTEV23 Bông sợi 10/23 25/09/2023 Trước 21:00 ngày 21/09/2023
11 NGEV23 Khí tự nhiên 10/23 25/09/2023 Trước 21:00 ngày 21/09/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUU23 Cao su RSS3 09/23 25/09/2023 Trước 15:00 ngày 07/09/2023
2 QPU23 Dầu ít lưu huỳnh 09/23 12/09/2023 Trước 21:00 ngày 08/09/2023
3 ZSEU23 Đậu tương 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 12/09/2023
4 ZREU23 Gạo thô 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 12/09/2023
5 ZMEU23 Khô đậu tương 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 12/09/2023
6 ZCEU23 Ngô 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 12/09/2023
7 CCEU23 Ca cao 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 12/09/2023
8 KWEU23 Lúa mỳ Kansas 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 12/09/2023
9 ZLEU23 Dầu đậu tương 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 12/09/2023
10 ZWAU23 Lúa mỳ 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 12/09/2023
11 MPOU23 Dầu cọ thô 09/23 15/09/2023 Trước 15:00 ngày 13/09/2023
12 ZFTV23 Cao su TSR20 10/23 29/09/2023 Trước 15:00 ngày 13/09/2023
13 QWV23 Đường trắng 10/23 15/09/2023 Trước 21:00 ngày 13/09/2023
14 FEFU23 Quặng sắt 09/23 29/09/2023 Trước 21:00 ngày 13/09/2023
15 KCEU23 Cà phê Arabica 9/23 19/09/2023 Trước 21:00 ngày 15/09/2023
16 NQMV23 Dầu WTI Mini 10/23 19/09/2023 Trước 21:00 ngày 15/09/2023
17 MCLEV23 Dầu WTI micro 10/23 19/09/2023 Trước 21:00 ngày 15/09/2023
18 CLEV23 Dầu WTI 10/23 20/09/2023 Trước 21:00 ngày 18/09/2023
19 CTEV23 Bông sợi 10/23 09/10/2023 Trước 21:00 ngày 22/09/2023
20 NQGV23 Khí tự nhiên mini 10/23 26/09/2023 Trước 21:00 ngày 22/09/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/6/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!