Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 11/2021 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QWZ21 Đường trắng 12/2021 15/11/2021 Trước 21:00 ngày 11/11/2021
2 CCEZ21 Ca cao 12/2021 16/11/2021 Trước 21:00 ngày 12/11/2021
3 NQMZ21 Dầu WTI mini 12/2021 16/11/2021 Trước 21:00 ngày 12/11/2021
4 CLEZ21 Dầu WTI 12/2021 17/11/2021 Trước 21:00 ngày 16/11/2021
5 ZFTZ21 Cao su TSR20 12/2021 30/11/2021 Trước 15:00 ngày 12/11/2021
6 FEFX21 Quặng sắt 11/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 12/11/2021

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 MPOX21 Dầu cọ thô 11/2021 15/11/2021 Trước 15:00 ngày 11/11/2021
2 QWZ21 Đường trắng 12/2021 15/11/2021 Trước 21:00 ngày 11/11/2021
3 ZFTZ21 Cao su TSR20 12/2021 30/11/2021 Trước 15:00 ngày 12/11/2021
4 FEFX21 Quặng sắt 11/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 12/11/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

02471099247
DMCA.com Protection Status