Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 11/2021 – Đợt 5

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 RBEZ21 Xăng pha chế 12/2021 26/11/2021 Trước 21:00 ngày 24/11/2021
2 QOF22 Dầu Brent 01/2022 26/11/2021 Trước 21:00 ngày 25/11/2021

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 CPEX21 Đồng 11/2021 26/11/2021 Trước 21:00 ngày 24/11/2021
2 NGEZ21 Khí tự nhiên 12/2021 26/11/2021 Trước 21:00 ngày 24/11/2021
3 PLEX21 Bạch kim 11/2021 26/11/2021 Trước 21:00 ngày 24/11/2021
4 SIEX21 Bạc 11/2021 26/11/2021 Trước 21:00 ngày 24/11/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

 

02471099247
DMCA.com Protection Status