thong bao thoi han tat toan hop dong thang 12 dot 1

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12/2023 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 TRUZ23 Cao su RSS3 12/23 22/12/2023 Trước 15:00 ngày 06/12/2023
2 QPZ23 Dầu ít lưu huỳnh 12/23 08/12/2023 Trước 21:00 ngày 06/12/2023
3 NQMF24 Dầu WTI Mini 01/24 14/12/2023 Trước 21:00 ngày 12/12/2023
4 MCLEF24 Dầu WTI micro 01/24 14/12/2023 Trước 21:00 ngày 12/12/2023
5 MPOF24 Dầu cọ thô 01/24 29/12/2023 Trước 15:00 ngày 13/12/2023
6 ZFTF24 Cao su TSR20 01/24 29/12/2023 Trước 15:00 ngày 13/12/2023
7 FEFZ23 Quặng sắt 12/23 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 13/12/2023
8 CLEF24 Dầu WTI 01/24 15/12/2023 Trước 21:00 ngày 14/12/2023
9 NQGF24 Khí tự nhiên mini 01/24 22/12/2023 Trước 21:00 ngày 20/12/2023
10 NGEF24 Khí tự nhiên 01/24 22/12/2023 Trước 21:00 ngày 20/12/2023
11 LRCF24 Cà phê Robusta 01/24 22/12/2023 Trước 21:00 ngày 21/12/2023
12 SSRZ23 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 12/23 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
13 SSCZ23 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 12/23 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
14 LHCZ23 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 12/23 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
15 BMG24 Dầu Brent mini 02/24 26/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUZ23 Cao su RSS3 12/23 22/12/2023 Trước 15:00 ngày 06/12/2023
2 QPZ23 Dầu ít lưu huỳnh 12/23 12/12/2023 Trước 21:00 ngày 08/12/2023
3 ZLEZ23 Dầu đậu tương 12/23 14/12/2023 Trước 22:00 ngày 12/12/2023
4 ZWAZ23 Lúa mỳ 12/23 14/12/2023 Trước 22:00 ngày 12/12/2023
5 ZCEZ23 Ngô 12/23 14/12/2023 Trước 22:00 ngày 12/12/2023
6 KWEZ23 Lúa mỳ Kansas 12/23 14/12/2023 Trước 22:00 ngày 12/12/2023
7 ZMEZ23 Khô đậu tương 12/23 14/12/2023 Trước 22:00 ngày 12/12/2023
8 ZFTF24 Cao su TSR20 01/24 29/12/2023 Trước 15:00 ngày 13/12/2023
9 FEFZ23 Quặng sắt 12/23 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 13/12/2023
10 NQMF24 Dầu WTI Mini 01/24 18/12/2023 Trước 21:00 ngày 14/12/2023
11 MCLEF24 Dầu WTI micro 01/24 18/12/2023 Trước 21:00 ngày 14/12/2023
12 KCEZ23 Cà phê Arabica 12/23 18/12/2023 Trước 21:00 ngày 14/12/2023
13 CLEF24 Dầu WTI 01/24 19/12/2023 Trước 21:00 ngày 15/12/2023
14 NQGF24 Khí tự nhiên mini 01/24 26/12/2023 Trước 21:00 ngày 21/12/2023
15 SSRZ23 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 12/23 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
16 SSCZ23 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 12/23 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023
17 LHCZ23 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 12/23 29/12/2023 Trước 21:00 ngày 22/12/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 844/QĐ/TGĐ-MXV ngày 28/9/2023.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!