Tất Toán Hợp Đồng Tháng 4 – Đợt 3

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 4/2022 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 KCEK22 Cà phê Arabica 05/2022 21/04/2022 Trước 21:00 ngày 20/04/2022
2 NQGK22 Khí tự nhiên mini 05/2022 22/04/2022 Trước 21:00 ngày 20/04/2022
3 CTEK22 Bông sợi 05/2022 25/04/2022 Trước 21:00 ngày 21/04/2022
4 NGEK22 Khí tự nhiên 05/2022 25/04/2022 Trước 21:00 ngày 21/04/2022
5 CCEK22 Ca cao 05/2022 25/04/2022 Trước 21:00 ngày 21/04/2022
6 LRCK22 Cà phê Robusta 05/2022 26/04/2022 Trước 21:00 ngày 25/04/2022
7 BMM22 Dầu Brent mini 06/2022 27/04/2022 Trước 21:00 ngày 25/04/2022
8 RBEK22 Xăng RBOB 05/2022 27/04/2022 Trước 21:00 ngày 25/04/2022
9 QOM22 Dầu Brent 06/2022 27/04/2022 Trước 21:00 ngày 26/04/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 CTEK22 Bông sợi 05/2022 06/05/2022 Trước 21:00 ngày 21/04/2022
2 NQGK22 Khí tự nhiên mini 05/2022 26/04/2022 Trước 21:00 ngày 22/04/2022
3 CPEJ22 Đồng 04/2022 27/04/2022 Trước 21:00 ngày 25/04/2022
4 PLEJ22 Bạch kim 04/2022 27/04/2022 Trước 21:00 ngày 25/04/2022
5 NGEK22 Khí tự nhiên 05/2022 27/04/2022 Trước 21:00 ngày 25/04/2022
6 SIEJ22 Bạc 04/2022 27/04/2022 Trước 21:00 ngày 25/04/2022
7 LRCK22 Cà phê Robusta 05/2022 25/05/2022 Trước 21:00 ngày 26/04/2022

Trân trọng.

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022. Trong trường hợp Quý Thành viên không thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Facebook: https://www.facebook.com/GiaCatLoiofficial/

Website: https://dautuhanghoa.vn

Hotline: 024 7109 9247.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!