Tất Toán Hợp Đồng 8/2022 – Đợt 1

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 8/2022 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 08/2022 – đợt 1 như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPQ22

Dầu ít lưu huỳnh 08/2022

09/08/2022

Trước 21:00 ngày 05/08/2022

2

TRUQ22

Cao su RSS3 08/2022

25/08/2022

Trước 15:00 ngày 09/08/2022

3

ZFTU22

Cao su TSR20 09/2022

31/08/2022

Trước 15:00 ngày 15/08/2022

4

FEFQ22

Quặng sắt 08/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

5

NQMU22

Dầu WTI mini 09/2022

17/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

6

MCLEU22

Dầu WTI micro 09/2022

17/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

7

CLEU22

Dầu

WTI 09/2022

18/08/2022

Trước 21:00 ngày 17/08/2022

 – Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUQ22

Cao su RSS3 08/2022

25/08/2022

Trước 15:00 ngày 09/08/2022

2

QPQ22

Dầu ít lưu huỳnh 08/2022

11/08/2022

Trước 21:00 ngày 09/08/2022

3

ZLEQ22

Dầu đậu tương 08/2022

12/08/2022

Trước 21:00 ngày 10/08/2022

4

ZSEQ22

Đậu tương 08/2022

12/08/2022

Trước 21:00 ngày 10/08/2022

5

ZMEQ22

Khô đậu tương 08/2022

12/08/2022

Trước 21:00 ngày 10/08/2022

6

MPOQ22

Dầu cọ thô 08/2022

15/08/2022

Trước 15:00 ngày 11/08/2022

7

ZFTU22

Cao su TSR20 09/2022

31/08/2022

Trước 15:00 ngày 15/08/2022

8

FEFQ22

Quặng sắt 08/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 15/08/2022

9

NQMU22

Dầu WTI mini 09/2022

19/08/2022

Trước 21:00 ngày 17/08/2022

10

MCLEU22

Dầu WTI micro 09/2022

19/08/2022

Trước 21:00 ngày 17/08/2022

11

CLEU22

Dầu WTI

09/2022

22/08/2022

Trước 21:00 ngày 18/08/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Đừng quên theo dõi Facebook: https://www.facebook.com/GiaCatLoiofficial để cập nhật những thông tin mới nhất.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!