Tất Toán Hợp Đồng Tháng 9/2022 – Đợt 1

Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 9/2022 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 09/2022 – đợt 1 như sau:

Kính gửi: Quý Thành viên,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPU22

Dầu ít lưu huỳnh 09/2022

08/09/2022

Trước 21:00 ngày 06/09/2022

2

TRUU22

Cao su RSS3 09/2022

26/09/2022

Trước 15:00 ngày 08/09/2022

3

QWV22

Đường trắng 10/2022

15/09/2022

Trước 21:00 ngày 13/09/2022

4

NQMV22

Dầu WTI mini 10/2022

15/09/2022

Trước 21:00 ngày 13/09/2022

5

MCLEV22

Dầu WTI micro 10/2022

15/09/2022

Trước 21:00 ngày 13/09/2022

6

ZFTV22

Cao su TSR20 10/2022

30/09/2022

Trước 15:00 ngày 14/09/2022

7

FEFU22

Quặng sắt 09/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 14/09/2022

8

CLEV22

Dầu WTI 10/2022

16/09/2022

Trước 21:00 ngày 15/09/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUU22

Cao su RSS3 09/2022

26/09/2022

Trước 15:00 ngày 08/09/2022

2

QPU22

Dầu ít lưu huỳnh 09/2022

12/9/2022

Trước 21:00 ngày 08/09/2022

3

ZLEU22

Dầu đậu tương 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 12/09/2022

4

ZSEU22

Đậu tương 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 12/09/2022

5

ZREU22

Gạo thô

09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 12/09/2022

6

ZMEU22

Khô đậu tương 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 12/09/2022

7

ZWAU22

Lúa mỳ

09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 12/09/2022

8

KWEU22

Lúa mỳ Kansas 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 12/09/2022

9

ZCEU22

Ngô

09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 12/09/2022

10

MPOU22

Dầu cọ thô 09/2022

15/09/2022

Trước 15:00 ngày 13/09/2022

11

QWV22

Đường trắng 10/2022

15/09/2022

Trước 21:00 ngày 13/09/2022

12

CCEU22

Ca cao

09/2022

15/09/2022

Trước 21:00 ngày 13/09/2022

13

ZFTV22

Cao su TSR20 10/2022

30/09/2022

Trước 15:00 ngày 14/09/2022

14

FEFU22

Quặng sắt 09/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 14/09/2022

15

NQMV22

Dầu WTI mini 10/2022

19/09/2022

Trước 21:00 ngày 15/09/2022

16

MCLEV22

Dầu WTI micro 10/2022

19/09/2022

Trước 21:00 ngày 15/09/2022

17

KCEU22

Cà phê Arabica 09/2022

20/09/2022

Trước 21:00 ngày 16/09/2022

18

CLEV22

Dầu WTI 10/2022

20/09/2022

Trước 21:00 ngày 16/09/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Đừng quên theo dõi Facebook: https://www.facebook.com/GiaCatLoiofficial để cập nhật những thông tin mới nhất.

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!