Lệnh dừng giới hạn là gì

Lệnh Dừng Giới Hạn Là Gì? Vai Trò Của Lệnh Dừng Giới Hạn

Lệnh dừng giới hạn là một công cụ quan trọng trong thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa, cho phép nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư. Bài viết này sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khái niệm lệnh dừng giới hạn và những điều cần biết trước khi sử dụng lệnh này.

Lệnh dừng giới hạn là gì?

Lệnh dừng giới hạn (limit stop order) là một loại lệnh được sử dụng để bảo vệ hoặc tận dụng mức giá cụ thể trên thị trường phái sinh hàng hoá. Lệnh này được kết hợp giữa tính chất của lệnh giới hạn và lệnh dừng. 

Khi đặt lệnh, nhà đầu tư sẽ phải xác định hai mức giá: mức giới hạn và mức dừng. Mức giới hạn là mức giá tối ưu mà nhà đầu tư muốn mua hoặc bán phái sinh hàng hóa. Mức dừng là mức giá khi đạt đến nó, lệnh của nhà đầu tư sẽ tự động chuyển thành lệnh thị trường và được thực hiện ngay lập tức. 

Lệnh dừng giới hạn là gì
Lệnh dừng giới hạn là gì?

Các loại lệnh dừng giới hạn

Có hai loại lệnh dừng giới hạn: 

Lệnh dừng giới hạn mua: Nhà đầu tư đặt một lệnh dừng giới hạn mua khi mong muốn mua lúc giá rơi xuống mức dừng và không vượt quá mức giới hạn đã định trước. Khi giá đạt đến hoặc thấp hơn mức dừng, lệnh của nhà đầu tư sẽ chuyển thành lệnh thị trường để mua phái sinh.

Lệnh dừng giới hạn bán: Nhà đầu tư đặt một lệnh dừng giới hạn bán khi mong muốn bán lúc giá tăng lên mức dừng và không vượt quá mức giới hạn đã định trước. Khi giá đạt đến hoặc cao hơn mức dừng, lệnh của nhà đầu tư sẽ chuyển thành lệnh thị trường để bán phái sinh.

Lệnh dừng giới hạn trong giao dịch phái sinh hàng hóa cho phép nhà đầu tư tự động kích hoạt lệnh thị trường khi mức giá đạt đến ngưỡng quan trọng mà bạn đã xác định. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội giao dịch theo chiến lược của mình.

Ví dụ về lệnh dừng giới hạn: Giả sử nhà đầu tư đang giao dịch hợp đồng tương lai của dầu thô. Giá hiện tại của hợp đồng là 60 USD/bbl và nhà đầu tư muốn bảo vệ mình khỏi rủi ro giảm giá quá nhanh. Nhà đầu tư có thể đặt một lệnh dừng giới hạn để tự động bán ra khi giá xuống một ngưỡng nhất định. Nhà đầu tư thiết lập lệnh “Stop-Limit” với ngưỡng stop (giá kích hoạt) là 58 USD/bbl và ngưỡng limit (giá bán) là 57 USD/bbl. Khi giá của hợp đồng xuống 58 USD/bbl, lệnh sẽ được kích hoạt và chuyển thành một lệnh bán với giá không thấp hơn 57 USD/bbl. 

Điều này cho phép nhà đầu tư tự động thoát khỏi giao dịch khi giá tiếp tục đi xuống sau khi đã chạm vào ngưỡng stop. 

Vai trò của lệnh dừng giới hạn 

Lệnh dừng giới hạn trong giao dịch phái sinh hàng hóa có một số vai trò quan trọng như sau:

Bảo vệ lợi nhuận: Lệnh dừng giới hạn được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận trong một vị trí giao dịch. Khi giá của tài sản đạt đến một mức cụ thể (giá kích hoạt), lệnh sẽ được kích hoạt và biến thành lệnh thị trường với mức giới hạn cụ thể. Điều này đảm bảo rằng giao dịch chỉ sẽ được thực hiện nếu giá ở mức mong muốn hoặc tốt hơn.

Hạn chế rủi ro: Lệnh dừng giới hạn giúp giới hạn rủi ro bằng cách đảm bảo rằng giao dịch chỉ sẽ được thực hiện ở mức giá mà bạn đã xác định. Điều này có thể giúp tránh những thay đổi giá không mong muốn và có chiến lược quản trị rủi ro.

Tự động giao dịch: Lệnh dừng giới hạn cho phép tự động kích hoạt mở hoặc đóng các giao dịch khi đạt đến điều kiện được thoả mãn, giúp tiết kiệm thời gian vì nhà đầu tư không cần theo dõi liên tục.

Mở vị trí giao dịch mới: Lệnh dừng giới hạn cũng có thể được sử dụng để mở một vị trí giao dịch mới khi giá của tài sản đạt đến mức giá kích hoạt.

Tùy chọn thiết lập mức giá kích hoạt và giới hạn: Nhà đầu tư có quyền chọn mức giá kích hoạt và giới hạn theo ý muốn, tùy theo chiến lược giao dịch và mục tiêu cá nhân.

Vai trò của lệnh giới hạn
Vai trò của lệnh giới hạn

Những vai trò này, đặc biệt là vai trò giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ lợi nhuận là lý do tại sao lệnh dừng giới hạn là một công cụ hữu ích trong quản lý rủi ro và thực hiện các chiến lược giao dịch trong thị trường phái sinh hàng hóa.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các lệnh quan trọng trong thị trường hàng hóa phái sinh, hãy đọc bài viết chi tiết tại lệnh trong phái sinh hàng hóa.

Cách đặt lệnh dừng giới hạn

Để đặt lệnh dừng giới hạn trong giao dịch phái sinh hàng hóa, nhà đầu tư có thể tham khảo các bước sau đây:

Xác định mức giá mà nhà đầu tư muốn đặt lệnh dừng giới hạn. Đây là mức giá tối đa hoặc tối thiểu mà mà nhà đầu tư sẽ chấp nhận để thực hiện giao dịch. 

Chọn loại lệnh giao dịch: Tìm kiếm tùy chọn “Stop Limit Order” hoặc “Stop Order” trên nền tảng giao dịch. Các nền tảng khác nhau có thể sử dụng các thuật ngữ khác nhau, vì vậy nhà đầu tư hãy kiểm tra hướng dẫn của nền tảng để biết chi tiết cụ thể. 

Nhập thông tin giao dịch: Chọn loại hàng hóa và hợp đồng phái sinh mà nhà đầu tư muốn giao dịch. Nhập số lượng tài sản mà nhà đầu tư muốn mua hoặc bán.

Thiết lập giá kích hoạt: Đây là giá mà khi tài sản đạt đến, lệnh dừng giới hạn sẽ được kích hoạt và biến thành lệnh thị trường. Nhập giá kích hoạt mà nhà đầu tư muốn sử dụng.

Thiết lập giá giới hạn: Đây là giá tối đa (nếu mua) hoặc tối thiểu (nếu bán) mà nhà đầu tư sẵn lòng mua hoặc bán khi lệnh được kích hoạt. Nhập giá giới hạn mà nhà đầu tư muốn sử dụng.

Xác nhận và gửi lệnh của nhà đầu tư đi. 

Lưu ý rằng quy trình này có thể khác nhau tùy thuộc vào nền tảng giao dịch mà bạn sử dụng. Hãy kiểm tra hướng dẫn và điều khoản của nền tảng để biết chi tiết cụ thể về việc đặt lệnh dừng giới hạn trong giao dịch phái sinh hàng hóa.

Xem thêm: Giờ giao dịch và cách đặt lệnh trước giờ giao dịch

Phân biệt lệnh dừng giới hạn và lệnh cắt lỗ 

Lệnh dừng giới hạn (stop limit order) và lệnh cắt lỗ (stop loss order) la là hai lệnh khác nhau dù có mức độ liên hệ chặt chẽ trong việc quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận trong giao dịch. Một số nhà đầu tư có thể sẽ nhầm lẫn giữa hai loại lệnh này.

Giống nhau: 

Liên quan đến giá: Cả hai loại lệnh đều liên quan đến giá của tài sản. Chúng kích hoạt khi giá đạt đến một mức cụ thể.

Dùng để bảo vệ rủi ro: Cả hai loại lệnh được sử dụng để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Khác nhau

Mục tiêu chính:

  • Lệnh dừng giới hạn: Được sử dụng để mở một vị trí giao dịch hoặc để bảo vệ lợi nhuận. Khi giá đạt đến một mức cụ thể (giá kích hoạt), lệnh sẽ được kích hoạt và biến thành lệnh thị trường với mức giới hạn cụ thể.
  • Lệnh cắt lỗ: Được sử dụng để giới hạn số lỗ mà bạn có thể chịu đựng trong một vị trí giao dịch. Khi giá giảm xuống một mức cụ thể (giá cắt lỗ), lệnh sẽ được kích hoạt và biến thành lệnh thị trường.

Cách thực hiện lệnh:

  • Lệnh dừng giới hạn: Khi lệnh dừng giới hạn được kích hoạt, nó trở thành một lệnh thị trường với mức giới hạn cụ thể. Lệnh này chỉ được thực hiện nếu giá đạt đến mức giới hạn hoặc tốt hơn.
  • Lệnh cắt lỗ: Khi lệnh cắt lỗ được kích hoạt, nó trở thành một lệnh thị trường và sẽ được thực hiện với giá thị trường hiện tại.

Thông qua sử dụng kết hợp của cả hai loại lệnh, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.

Lệnh dừng giới hạn là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư bảo vệ vốn trên thị trường tuy nhiên nó cũng đòi hỏi nhà đầu tư có kiến thức và kinh nghiệm để đưa ra quyết định chính xác và có hiệu quả. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về các lệnh trước khi áp dụng. Nếu nhà đầu tư quan tâm đến việc các kiến thức đầu tư giao dịch phái sinh hàng hóa. Hãy theo dõi website Giacatloi.vn thường xuyên để được cập nhật những thông tin bổ ích. 

LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!