Giới Thiệu Giao Dịch Spread

Giới Thiệu Giao Dịch Spread Trong Giao Dịch Hàng Hóa

Khái niệm cơ bản về Spread

Giao dịch Spread là một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá. Trong giao dịch này, nhà đầu tư hoặc giao dịch viên (trader) có thể kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa việc đồng thời mua một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn (futures contract) và bán một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn khác. Cạnh đó, Spread được xem như là một chiến được phổ biến được sử dụng bằng nhiều loại tài sản khác nhau.

Các nhà đầu tư không chỉ luôn cố gắng tìm cách để hạn chế một số rủi ro mà còn mong muốn gia tăng cơ hội giao dịch khi có cơ hội và tối đa hóa lợi nhuận của họ. Để đáp ứng nhu cầu đó, Futures Spread là một dạng giao dịch phù hợp, được các nhà đầu tư rất quan tâm bởi những đặc tính ký quỹ được tính ở một mức thấp hoặc được giảm thiểu ở một số trường hợp. Do vậy, việc quản trị rủi ro vị thế nắm giữ sẽ trở nên dễ dàng hơn hoặc mở ra các cơ hội khác cho các nhà đầu tư.

Một số ví dụ giao dịch phù hợp với giao dịch Spread:

 • Giao dịch Spread là một dạng hedging hoặc giao dịch các mặt hàng có liên quan đến nhau hoặc thay thế nhau: ví dụ giao dịch ngược chiều giữa dầu đậu tương và dầu WTI hoặc giữa đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương (Soybean, soybean meal, soybean oil) để khóa lợi nhuận.
 • Khi các tin tức ảnh hưởng đáng kể đến giá một kỳ hạn nhất định nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến giá kỳ hạn khác của cùng một loại hàng hóa.
 • Khi giao dịch, có thể sử dụng hai vị thế đối nghịch nhau của cùng loại hàng hóa như một cách để lock-in(khóa) lợi nhuận hoặc rủi ro.
 • Rủi ro biến động giá của cùng loại hàng hóa những khác kỳ hạn không quá lớn, do đó việc quản trị tiền ký quỹ (bổ sung) cũng có thể sẽ dễ dàng hơn.
 • Do tính hội tụ của giá nên việc nắm giữ 2 vị thế ngược nhau khác đáo hạn của cùng loại hàng hóa có thể tạo ra được lợi nhuận. 
 • Sử dụng Spread như một cách để tiếp tục phòng hộ rủi ro/chuyển sang kỳ hạn đáo hạn mới khi có thay đổi điều khoản về hợp đồng giao dịch hàng vật chất. 
 • Khi giao dịch có thể thay đổi chiến thuật và sử dụng Spread như một cách để tăng tỷ lệ ký quỹ do mức ký quỹ yêu cầu cho Spread của 1 cặp hợp đồng sẽ được giảm đáng kể nếu như so sánh với việc giữ 1 hợp đồng riêng lẻ, từ đó có thể gia tăng ký quỹ khả dụng và dùng ký quỹ khả dụng đó cho các mục đích khác.
 • Khi giao dịch, có thể sử dụng hai vị thế đối nghịch nhau của cùng loại hàng hóa như một cách để tạo ra cơ hội cho việc chớp thời cơ trong cả hai trường hợp sau khi giá lên sẽ tiếp diễn giá xuống hoặc ngược lại, với giả định là giá của cả hai kỳ hạn của cùng hàng hóa cùng lên cùng xuống với biên độ và xu hướng giống nhau. 

Điều kiện giao dịch và hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Spread

Xem chi tiết: Hướng Dẫn Đóng Mở Tài Khoản Giao Dịch Spread

Điều kiện giao dịch

Khi Khách hàng có nhu cầu giao dịch, điều kiện tối thiểu của tài khoản được phép giao dịch Spread là số dư trên tài khoản hoặc giá trị tài sản ròng ký quỹ, phải lớn hơn hoặc bằng 1 tỷ VNĐ.

Căn cứ trên Báo cáo sao kê cuối phiên hôm trước được gửi tới khách hàng vào đầu ngày hôm sau nếu số dư tài khoản và giá trị ròng ký quỹ đều nhỏ hơn 1 tỷ VNĐ, tài khoản của khách hàng sẽ bị ở tình trạng Liquidation Only, chỉ cho phép đóng vị thế cũ, không được mở mới vị thế. Trong trường hợp này, Khách hàng vẫn có thể rút tiền bình thường. Tuy nhiên, Khách hàng sẽ được hủy tình trạng Liquidation Only và giao dịch mở mới vị thế bình thường chỉ khi Khách hàng nộp tiền bổ sung để đạt điều kiện tối thiểu được nêu như trên.

Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Spead

Điều kiện để được giao dịch Spread

 • Khách hàng nộp tiền vào TKGD Spread số tiền tối thiểu là 1 tỷ VNĐ.
 • Hạn mức TKGD được cấp cho các TVKD như sau: 5 TKGD Spread cho 1 TVKD (đối với Top 5 TVKD của năm 2020 có thể được phép nhiều TKGD Spread hơn). 

Khách hàng đã có TKGD Futures và muốn mở bổ sung TKGD Spread

Bước 1: Khách hàng (KH) yêu cầu Thành viên kinh doanh (TVKD) mở bổ sung TKGD Spread.

Bước 2: KH ký Phụ lục mở TKGD bổ sung (Yêu cầu mở TKGD Spread) và đăng ký tạo Account/Account + Trader CQG kèm kết nối giá (nếu có) với TVKD.

Bước 3: TVKD gửi email (mẫu 1-S) cho Trung tâm Thanh toán Bù trừ (TTBT), cc Khối Quản lý thành viên (QLTV), Khối Quản lý Rủi ro (QLRR), Bộ phận Kế toán (BPKT), đính kèm hồ sơ đầy đủ, gồm:

 • Bản scan Phụ lục mở TKGD bổ sung (Yêu cầu mở TKGD Spread)
 • Bản “Danh sách đăng ký thông tin trên CQG cho TKGD Futures và TKGD Spread” (file Excel và PDF có dấu xác nhận của TVKD) – (mẫu 4-S)

Bước 4: TTBT kiểm tra thông tin trên hệ thống giao dịch và hồ sơ TVKD gửi. Nếu thông tin đầy đủ, chính xác và khách hàng đủ điều kiện giao dịch Spread, TTBT mở TKGD Spread cho khách, QLRR mở CQG Trader. TTBT báo lại cho TVKD khi hoàn thành việc mở TK.

Khách hàng chưa có TKGD Futures và muốn mở TKGD Spread

Bước 1: KH yêu cầu TVKD mở TKGD Spread.

Bước 2: KH ký Hợp đồng mở TKGD Futures và Phụ lục mở TKGD bổ sung (Yêu cầu mở TKGD Spread); đăng ký tạo Account/Account + Trader CQG kèm kết nối giá (nếu có) với TVKD.

Bước 3: Trên hệ thống giao dịch, TVKD mở TKGD Futures cho KH và cập nhật đầy đủ thông tin, bao gồm:

 • Scan CMND/Hộ chiếu/CCCD bản gốc (đủ 2 mặt)
 • Các thông tin khớp với CMND/Hộ chiếu/CCCD
 • Chữ ký phải là ảnh scan chữ ký của KH trên hợp đồng

Bước 4: TVKD gửi email (mẫu 2-S) cho TTBT, cc QLTV, QLRR, BPKT, đính kèm hồ sơ đầy đủ, gồm:

 • Bản scan trang số 01 của hợp đồng mở TKGD (đầy đủ chữ ký, con dấu của TVKD và KH)
 • Scan Phụ lục mở TKGD bổ sung (Yêu cầu mở TKGD Spread)
 • Scan CMND/Hộ chiếu/CCCD bản gốc (đủ 2 mặt)
 • Bản “Danh sách đăng ký thông tin trên CQG cho TKGD Futures và TKGD Spread” (file Excel và PDF có dấu xác nhận của TVKD) – (mẫu 4-S)

Bước 5: TTBT kiểm tra thông tin trên hệ thống giao dịch và hồ sơ TVKD gửi. Nếu thông tin đầy đủ, chính xác và KH đủ điều kiện giao dịch Spread, TTBT thực hiện:

 • Kích hoạt TKKQ của TKGD Futures trên hệ thống giao dịch
 • Mở TKGD Spread, CQG Trader và báo lại cho TVKD khi hoàn thành

Hướng dẫn đóng tài khoản

Bước 1: Khách hàng yêu cầu TVKD đóng TKGD Spread

Bước 2: TVKD gửi email cho TTBT, cc QLTV, QLRR, BPKT yêu cầu khóa TKGD Spread (mẫu 3-S).

Bước 3: Nếu TKGD đủ điều kiện đóng (số dư tài khoản ≥ 0):

 • TTBT điều chỉnh hạn mức GD trên CQG về 0
 • QLRR hủy CQG Trader của TKGD Spread (nếu có)

Bước 4: TTBT thông báo TVKD về việc đã đóng TKGD Spread.

Biểu mẫu

 • Mẫu email yêu cầu mở TKKQ cho TKGD (Spread 01-S)
 • Mẫu email yêu cầu mở TKKQ cho TKGD Futures và TKGD (Spread 02-S)
 • Mẫu email thông báo khóa TKGD (Spread 03-S)
 • Danh sách đăng ký thông tin trên CQG cho TKGD Futures và TKGD (Spread 04-S)
 • Phụ lục mở TKGD bổ sung

Hướng dẫn nộp rút tiền ký quỹ đối với tài khoản giao dịch Spread

 

Hướng dẫn nộp tiền (7h sáng – 10h tối)

Bước 1: Khách hàng chuyển tiền vào Tài khoản ký quỹ (TKKQ) của TVKD. TVKD

chuyển tiền lên TKKQ của MXV, ghi rõ nội dung chuyển khoản: “Nộp tiền vào TKKQ của

xxxCxxxxxxS”. Đồng thời, TVKD gửi Email Yêu cầu xác nhận nộp tiền TKGD Spread

(mẫu 1aS) cho TTBT, QLRR, BPKT 

Các TKKQ của MXV:

Tên chủ tài khoản Ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam BIDV – Đống Đa 21610000556833
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Techcombank – Hoàng Quốc Việt 19134638848012
Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam Vietcombank – Hồ Chí Minh 0071001246872

Bước 2: Ngay khi tiền nổi trên TKKQ của MXV, BPKT và TTBT kiểm tra đối chiếu các thông tin trong email với nội dung nộp tiền vào TKKQ MXV.

Bước 3: Nếu khớp, TTBT gửi Email xác nhận duyệt yêu cầu nộp tiền của TVKD. Nếu không khớp, TTBT gửi email từ chối phê duyệt kèm lý do cụ thể và yêu cầu TVKD gửi lại email chính xác.

Lưu ý:

 • Thời gian phê duyệt yêu cầu nộp tiền từ 7h sáng đến 10h tối của các ngày làm việc trong tuần.
 • Trong trường hợp TVKD bảo lãnh khoản nộp tiền của khách hàng:
 • TVKD gửi Email Yêu cầu phê duyệt nộp tiền có bảo lãnh của TVKD (mẫu 1cS) và Email Yêu cầu xác nhận nộp tiền cho TKGD Spread (mẫu 1aS) cho TTBT, QLRR, BPKT.
 • TTBT sau đó kiểm tra thông tin và gửi email phản hồi tương tự Bước 3.
 • Theo QĐ số 101/QĐ/MXV về phê duyệt lệnh nộp tiền có bảo lãnh của TVKD, chỉ áp dụng cho các khoản tiền nhỏ hơn hoặc bằng tổng phí giao dịch tính từ đầu tháng mà TVKD được nhận. Nếu vượt quá mức này, TVKD có thể xin ý kiến Ban Lãnh đạo MXV.
 • Căn cứ vào Sao kê TKGD của KH phiên hôm liền trước, nếu cả giá trị ròng ký quỹ và số dư cuối phiên trước của TKGD Spread xuống dưới mức 1 tỷ VNĐ thì trong phiên giao dịch tiếp theo KH không được phép mở thêm vị thế mới cho đến khi KH nộp tiền bổ sung, đưa mức Giá trị ròng ký quỹ hoặc số dư theo sao kê về mức tối thiểu 1 tỷ VNĐ.

Hướng dẫn rút tiền (8h sáng – 5h chiều)

Bước 1: TVKD gửi Email Yêu cầu xác nhận rút tiền cho TKGD Spread (mẫu 2aS) cho TTBT, QLRR, BPKT.

Bước 2: Nếu yêu cầu hợp lệ, TTBT gửi email xác nhận phê duyệt. Nếu không hợp lệ, TTBT gửi email từ chối phê duyệt kèm lý do cụ thể.

Bước 3: BPKT sẽ thực hiện chuyển tiền về TKKQ mà TVKD đã đăng ký với MXV.

Lưu ý:

 • Thời gian yêu cầu rút tiền là trong giờ hành chính 8h sáng – 5h chiều các ngày làm viêc trong tuần. (Không rút tiền các ngày lễ, tết theo công bố của MXV).
 • Thời gian khách hàng nhận được tiền tối đa là 36 tiếng kể từ thời điểm TTBT xác nhận phê duyệt yêu cầu rút tiền.

Điều kiện rút tiền:

 • Số tiền rút phải nhỏ hơn số dư hiện tại và số dư ký quỹ khả dụng trên tài khoản CQG của khách hàng.
 • Tài khoản đề nghị rút tiền không ở trong trạng thái bị đình chỉ giao dịch do vi phạm các ngưỡng giới hạn vị thế hoặc mất khả năng thanh toán.
 • Tài khoản đề nghị rút tiền không thuộc TVKD đang bị chặn rút tiền do tỷ lệ ký quỹ trên sao kê của TVKD phiên hôm liền trước dưới 100% và TVKD chưa nộp bổ sung đủ phần ký quỹ thiếu hụt. 

Hệ số ký quỹ áp dụng cho giao dịch Spread áp dụng như giao dịch thông thường: 1.2

Tại Gia Cát Lợi – đội ngũ chuyên viên luôn hỗ trợ khách hàng nhiệt tình, giúp khách hàng giải quyết những khó khăn mọi lúc. Vậy thì còn ngần ngại gì mà không mở ngay cho mình một tài khoản và bắt đầu “chốt lời” thôi nào. Truy cập ngay website https://dautuhanghoa.vn/mo-tai-khoan/ hay liên hệ trực tiếp đến hotline: 024 7109 9247, nhân viên sẵn sàng tư vấn 24/7 cho bạn.

Giao dịch Spread

Giao Dịch Spread Có Bao Nhiêu Loại? Làm Thế Nào Để Tính Lãi Lỗ Của Cặp Spread?

Cách Tính Ký Quỹ Và Lấy Hợp Đồng Spread Trên CQG

Hướng Dẫn Đóng Mở Tài Khoản Giao Dịch Spread


CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 95 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
LOGO Gia Cát Lợi
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: 163 Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc 1, Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7109 9247
Đánh giá bài viết này
02471099247
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!