Phân tích kỹ thuật hàng hóa | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi - Part 11
Tháng Ba 29, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 29/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc vào thứ năm […]
Tháng Ba 29, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 29/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Giá cà phê Arabica tháng 5 vào […]
Tháng Ba 28, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 28/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Lúa mì đã kết thúc vào thứ Tư […]
Tháng Ba 28, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 28/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã giảm từ 12 […]
Tháng Ba 28, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 28/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã đóng cửa phiên thứ Tư […]
Tháng Ba 28, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 28/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Ba 27, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 27/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Lúa mì đã giảm 4 đến 6 ½ […]
Tháng Ba 27, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 27/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã đóng cửa phiên thứ ba […]
Tháng Ba 27, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 27/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã giảm 1 đến 2 ½ […]
Tháng Ba 27, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 27/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Ba 25, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 25/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Lúa mì đã giảm với hầu hết các […]
Tháng Ba 25, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 25/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã kết thúc phiên […]
error: Content is protected !!