Phân tích kỹ thuật hàng hóa | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi - Part 13
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 21/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã đạt được mức tăng nhẹ […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 21/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng vào thứ Tư […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 20/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đã giảm  2 1/2 cents trong […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 20/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết phiên vào thứ ba […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 20/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đóng cửa vào thứ ba với […]
Tháng Ba 20, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 20/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 19/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì giảm 2 đến 6 1/2 cents […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 19/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đóng cửa với mức giảm 3 […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 19/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã giảm 1 3/4 cents trong […]
Tháng Ba 19, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 19/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 18/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đã kết thúc phiên thứ Sáu […]
Tháng Ba 18, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 18/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã tăng 9 đến 10 ¾ […]
error: Content is protected !!