Phân tích kỹ thuật hàng hóa | Đầu tư hàng hóa Gia Cát Lợi - Part 12
Tháng Ba 27, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 27/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã giảm 1 đến 2 ½ […]
Tháng Ba 27, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 27/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê Arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Ba 25, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 25/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Lúa mì đã giảm với hầu hết các […]
Tháng Ba 25, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 25/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã kết thúc phiên […]
Tháng Ba 25, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 25/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã tăng 1 đến 2 cents […]
Tháng Ba 25, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 25/03

Phân tích cơ bản Coffee kỳ hạn tháng 5 Cà phê arabica tháng 5 vào thứ […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 22/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì đóng cửa thứ năm với hầu […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 22/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành kỳ hạn đã tăng 4 đến […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Corn ngày 22/03

Phân tích cơn bản Corn kỳ hạn tháng 5: Ngô đã kết thúc phiên thứ năm […]
Tháng Ba 22, 2019

Phân tích xu hướng Cà phê ngày 22/03

Cà phê arabica tháng 5 vào thứ năm đã đóng cửa tăng +0,10 (+ 0,11%) và […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Lúa mì ngày 21/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5: Lúa mì tăng 4 đến 8 1/4 cents […]
Tháng Ba 21, 2019

Phân tích xu hướng Đậu nành ngày 21/03

Phân tích cơ bản kỳ hạn tháng 5 Đậu nành đã kết thúc phiên thứ Tư […]
error: Content is protected !!